O!Słoń wcześniaka

W Polsce rodzi się około 24.000 wcześniaków rocznie, z czego nieco ponad 3.500 nie przekracza wagi 1.500 g. Tak mała masa ciała stanowi ogromne ryzyko powikłań zdrowotnych, a jedyną szansą na prawidłowy rozwój jest odpowiednia opieka, jaka powinna być zagwarantowana na możliwie najwcześniejszym etapie życia zarówno w środowisku szpitalnym jak i w domu. Niedobory specjalistycznego sprzętu, nieznajomość odrębnej fizjologii przedwcześnie urodzonych noworodków, a także brak spójnego programu opieki nad wcześniakiem skutkują poważnymi konsekwencjami nie tylko dla zdrowia dzieci, ale i ich rodziców.

Odpowiedzią na pilne potrzeby wcześniaków oraz ich opiekunów jest kampania edukacyjna O!Słoń Wcześniaka, realizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Jej nadrzędnym celem jest edukacja rodziców, pielęgniarek i lekarzy w zakresie opieki nad wcześniakiem, a także podniesienie świadomości na temat zagrożeń, jakie wiążą się z faktem przedwczesnych narodzin. Głównym źródłem wiedzy dla rodziców będzie platforma internetowa, na której znajdą wyczerpujące informacje dotyczące nurtujących ich problemów oraz odpowiedzi na pytania związane z opieką nad wcześniakiem. Uzupełnieniem strony będzie poradnik opracowany przez wybitnych lekarzy neonatologów.

W ramach kampanii przewidziane są także cykliczne szkolenia dla pielęgniarek oraz warsztaty dla lekarzy.

Więcej informacji:
www.wczesniaki.org.pl

Konferencja O!Słoń wcześniaka

Część 1

{jumi [components/com_jumi/files/Movie.php][oslon_wczesniaka_cz1.jpg][oslon_wczesniaka_cz1.m4v][510][330]}

Część 2

{jumi [components/com_jumi/files/Movie.php][oslon_wczesniaka_cz2.jpg][oslon_wczesniaka_cz2.m4v][510][330]}

Scroll to Top