Nowy Darczyńca na Pokładzie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, które angażują się w pomoc dla wcześniaków.

Warto dzielić się dobrem, o czym świetnie wie nasz nowy Przyjaciel:

I-Kancelaria https://www.i-kancelaria.pl/. Cieszy nas, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Niech nigdy go nie zabraknie!

Scroll to Top