Fundacja Wcześniak

Praca magisterska poświęcona Fundacji Wcześniak

Z przyjemnością informujemy o obronie przez Panią Aleksandrę Szallę pracy magisterskiej poświęconej Fundacji Wcześniak, zatytułowanej „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom”. Praca napisana została na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Chrobaka prof. UKSW.

 
 

Praca dyplomowa – Profilaktyka logopedyczna

Aleksandra Kmita, Uniwersytet Warszawski, kierunek: logopedia ogólna i kliniczna
Tematem mojej pracy magisterskiej była „Profilaktyka logopedyczna w warunkach oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka u dzieci urodzonych przedwcześnie”. Celem pracy była analiza działań z zakresu profilaktyki logopedycznej u noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz związków tych działań z procesem osiągania

Konkurs na pracę dyplomową

Praca dyplomowa „Chore dziecko w warunkach Oddziału Neonatologicznego. Ocena poziomu stresu wśród rodziców hospitalizowanych noworodków oraz stylu radzenia sobie ze stresem”
Katarzyna Drews jest autorką pracy magisterskiej, którą przeczytaliśmy z dużym zainteresowaniem. Pomimo, iż różnymi aspektami zagadnienia wcześniactwa zajmujemy się od ponad 12 lat, z lektury dowiedzieliśmy się

Praca dyplomowa o tematyce wcześniactwa

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż otrzymaliśmy zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wcześniactwa.
Autorką nadesłanej pracy jest p. Aleksandra Szalla, która w czerwcu obroniła tytuł oligofrenopedagoga na UWM w Olsztynie z praca licencjacką zatytułowaną „Wcześniactwo – przeżycia emocjonalne rodziców dziecka urodzonego przedwcześnie

Obrona pracy magisterskiej o Fundacji Wcześniak

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 1 lipca 2015 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Pani Dominika Bielińska, odpowiedzialna za obsługę biura Fundacji, obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Analiza procesu komunikacji Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom i jej skuteczności” i uzyskała bardzo pozytywne recenzje. Praca rozwija