IV Kongres EFCNI

W dniach 21-23.11.2011 r. w Brukseli odbył się IV Kongres europejskich organizacji wcześniakowych, zorganizowany przez EFCNI. Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkiem (EFCNI) jest pierwszą organizacją ogólnoeuropejską reprezentującą interesy noworodków, wcześniaków oraz ich rodzin. Fundacja łączy rodziców, lekarzy i innych pracowników medycznych we wspólnym celu poprawy długoterminowego stanu zdrowia noworodków i wcześniaków poprzez zapewnienie najlepszej możliwej profilaktyki, leczenia, opieki oraz wsparcia. Główną ideą IV Kongresu było podpisanie ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r. Polską organizację Fundację Wcześniak reprezentował na Kongresie Prezes dr Tomasz Makaruk, który też w dniu podpisania ?Apelu?? wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym przedstawił sytuację wcześniaków w Polsce. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem obrad IV Kongresu EFCNI, jak i z wystąpieniem Prezesa dr Tomasza Makaruka w dn. 23.11.2011 r. w Parlamencie Europejskim.

Scroll to Top