Fundacja Wcześniak

Konferencje

VI zjazd Centrum Nauki o Laktacji – 7-8.06.2013 r. Warszawa

Jesteśmy partnerem konferencji „Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”

Serdecznie zapraszamy położne, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkie osoby wspierające i propagujące karmienie piersią do udziału w konferencji szkoleniowo-naukowej „Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”, która odbędzie w dniach 7-8 czerwca 2013 roku w Warszawie. To już VI Zjazd organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz Zakład Dydaktyki Połozniczo-Ginekologicznej WUM i Szpital Św. Zofii w Warszawie. Gośćmi wyjątkowymi będą prof. Paula Meier z USA i prof. Kerstin Uvnäs-Moberg ze Szwecji. Konferencja jest doskonałym miejscem na wymianę doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami, którym leży na sercu tworzenie w Polsce systemu wsparcia karmiących matek.

Informacje i zapisy na www.kobiety.med.pl/cnol

 

 

III Łódzka konferencja neonatologiczna „Okres adaptacyjny noworodka – jakość i bezpieczeństwo”, 26-27.04.2012 Łódź

30.04.2012

W dniu 26.04.2012 Prezes Fundacji Wcześniak – dr Tomasz Makaruk – miał zaszczyt wystąpić w ramach III Łódzkiej Konferencji Neonatologicznej. Poniżej załączamy prezentację „Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi”, jaka została zaprezentowana w trakcie wystąpienia, oraz zdjęcia.

Program Konferencji

Prezentacja

Fundacji Wcześniak

 

Fundacja Wcześniak na Zimowej Szkole „Postępy w Neonatologii” – Karpacz 2012

14.03.2012

W dniach 9-12.03.2012 r. w Karpaczu odbyła się Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa – Postępy w Intensywnej Terapii Noworodkowej. W ramach prowadzonych w trakcie Szkoły warsztatów praktycznych Fundacja Wcześniak została zaproszona do wygłoszenia prezentacji na warsztatach zatytułowanych: „Były Wcześniak. Kompendium wiedzy o zasadach postępowania dla lekarzy pierwszego kontaktu”. Głównym celem wystąpienia było poinformowanie o istnieniu i działaniach Fundacji oraz przede wszystkim zwrócenie uwagi na problemy, z którymi borykają się rodzice wcześniaków już po wyjściu dziecka ze szpitala.

 

Wystąpienie Fundacji Wcześniak na konferencji w ICZMP w Łodzi

31.01.2012

Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym i poporodowym w ICZMP Łodzi

W dniu 27 stycznia br. podczas konferencji „Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi”, Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak, dr Tomasz Makaruk, podzielił się doświadczeniami z wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 22 oraz 23 listopada ub. r. w Brukseli w ramach ogłoszenia „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”.

Konferencja była podsumowaniem realizacji przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wśród pozostałych prelegentów szczególnie interesujące było wystąpienie Pani Profesor dr hab. n. medycznych Ewy Helwich, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii zatytułowane „Aktualne wyniki opieki okołoporodowej w Polsce” oraz wystąpienie „Życie za wcześnie. Problem wcześniactwa w Polsce i w regionie łódzkim” dr hab. n med. prof. nadzw. ICZMP Ewy Gulczyńskiej, Kierownika Kliniki Neonatologii Instytutu „CZMP”, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neonatologii.

„Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się z dwóch części: Ginekologiczno-Położniczej oraz Pediatrycznej. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych” (źródło: www.iczmp.edu.pl, zakładka „O Instytucie”).

Prezentacja Fundacji Wcześniak

Program Konferencji