Dr Marzanna Radziszewska-Konopka

W roku 1986 ukończyła studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

W roku 1992 zdała egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii, w roku 1997 z audiologii.
W latach 1986-2006 pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łomży, gdzie zorganizowała pierwszą w województwie w pełni wyposażoną w sprzęt diagnostyczny Poradnię Audiologiczną. Z jej inicjatywy powstało w Łomży pierwsze przedszkole integracyjne dla dzieci z niedosłuchem.

Od roku 1996 pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Jest kierownikiem Zakładu Audiologii, Foniatrii i Laryngologii, który specjalizuje się w diagnostyce audiologicznej i foniatrycznej, doborze aparatów słuchowych i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy o różnym podłożu. W 2002 roku obroniła doktorat pt.: „Ocena przydatności obiektywnych pomiarów uwzględniających indywidualne właściwości akustyczne przewodu słuchowego zewnętrznego dla właściwego doboru aparatów słuchowych u dzieci”.

Od roku 1996 jest wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej Politechniki Warszawskiej, a od roku 2003 także w Medycznym Studium Zawodowym w Warszawie. W ramach wykładów i zajęć praktycznych z zakresu diagnostyki audiologicznej u dzieci, protezowania niemowląt i małych dzieci aparatami słuchowymi oraz z anatomii i fizjologii słuchu, przygotowuje słuchaczy studiów do pracy w zawodzie protetyka słuchu.

Współautorka projektu Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od roku 2002 jest koordynatorem medycznym tego Programu. Dzięki Programowi dzieci z uszkodzeniami słuchu w Polsce mają szansę na bardzo wczesną diagnostykę i objęcie programem rehabilitacji przed upływem 6 miesiąca życia.

Od 2003roku jest członkiem komitetu redakcyjnego strony internetowej „OAE Portal” (WWW.http://otoemissions.org ). Publikuje prace naukowe, przedstawia prace w ramach konferencji krajowych i zagranicznych.

Scroll to Top