Prof. dr hab. med. Ewa Helwich

W 1975 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. W 1981r uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 1992r doktora habilitowanego w zakresie pediatria-neonatologia. Tytuł profesora nadał jej Prezydent RP w 2002r.

W latach 1975-1983 pracowała w Klinice Pediatrii IMiD na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. W latach 1983-1991 kierowała Kliniką Neonatologii IMiD. Od 1991r była zatrudniona w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na stanowisku Ordynatora Oddziału Klinicznego Neonatologii i Kierownika Pionu Neonatologii. Od 1997r jest Kierownikiem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Jest pediatrą, specjalistą w zakresie chorób płuc i neonatologii. Odbyła staże naukowe w Anglii (stypendium British Council) oraz Stanach Zjednoczonych (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej).

Do jej szczególnych zainteresowań należy problematyka wad rozwojowych płodu i noworodka, zagadnienia intensywnej terapii noworodków z bardzo małą masą (poniżej 1500g) i ekstremalnie małą (poniżej 1000g) masą ciała oraz diagnostyki obrazowej ośrodkowego układu nerwowego płodu i noworodka. Od 2002r jestem Konsultantem Krajowym w dziedzinie neonatologii. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Shopping Cart
Przewiń do góry