ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

Co rodzic może odliczyć od podatku w związku z niepełnosprawnością dziecka?

Tzw. ulga rehabilitacyjna, to jest rzeczywiście ulga, która pozwala na odliczenie od podatku kosztów związanych z posiadaniem na utrzymaniu dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Natomiast to już będzie dotyczyło tylko rodziców, których dzieci rzeczywiście mają orzeczenie o niepełnosprawności. Czyli dopóki go nie mamy, to z tej ulgi nie możemy korzystać. W tej uldze rehabilitacyjnej mamy dwa rodzaje wydatków, które możemy odliczyć:

  1. Możemy odliczyć w całości wydatki wynikające z konieczności dostosowania domu do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
  2. Tak zwane wydatki limitowane – do kwoty 2280 zł rocznie np. z tytułu utrzymania samochodu osobowego celem dojazdu na rehabilitację, czy utrzymanie psa przewodnika w przypadku dzieci niedowidzących, czy niewidzących, ale też może to być ulga na leki, choć tu jest trochę inny sposób określania tej kwoty, bo odliczamy różnicę pomiędzy kwotą 100 zł a tym faktycznie poniesionym wydatkiem.

Wszystko musi być potwierdzone fakturami, rachunkami, żeby te wydatki można było odliczyć od podatku.

Pośpiesznym na świat o świadczeniach z tytułu niepełnosprawności dziecka

Na Wasze pytania o orzeczenie o niepełnosprawności odpowiedziała Marzena Pilarz-Herzyk  – Mama Prawniczka. Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziecie w naszym programie „Pośpiesznym na świat” pod linkiem: https://youtu.be/nhw9G1Fi6FQ.

  • Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
  • Czy dziecko może mieć ustalony stopień niepełnosprawności i co dają te stopnie?
  • Jakie zasiłki przysługują w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?
  • Dlaczego tak ważne orzeczeniu są punkty 7. i 8.?
  • Spotkałam się informacją o zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniu pielęgnacyjnym, czy to nie jest to samo?
  • Moje bliźniaki urodziły się w 26. tygodniu. Czy mogę się ubiegać o świadczenie „Za życiem”?
  • Jakie programy, inne formy wsparcia można uzyskać w związku z niepełnosprawnością?
  • Co rodzic może odliczyć od podatku?
Scroll to Top