Wstąp do programu Mentor przeznaczonego dla młodych rodziców

Program “Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom. Chcemy, aby rodzice, którzy mają już kilkuletnie dzieci, urodzone jako wcześniaki, służyli radą i pomocą na temat rozwoju i pielęgnacji wcześniaków rodzicom, którzy dopiero niedawno zostali obdarzeni przedwcześnie urodzonym potomstwem. Otrzymawszy zgłoszenie od młodych rodziców wcześniaka, Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom umożliwi im bezpośredni kontakt z mentorami, rodzicami odchowanych już dzieci, urodzonych przedwcześnie.

Dobór rodziców odbywać się będzie wyłącznie za obopólną zgodą. Głównym kryterium doboru będzie wiek życia płodowego, w którym urodziło się dziecko oraz stan jego zdrowia.

Aby zgłosić się do programu “Mentor” jako rodzice udzielający rady, powinni mieć Państwo co najmniej 1-roczne dziecko, które zostało urodzone przed 36. tygodniem ciąży. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym urodziło się dziecko oraz przebyte schorzenia.

Aby zgłosić się do programu “Mentor” jako rodzice oczekujący rady, należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym urodziło się dziecko oraz przebyte schorzenia.

Wszystkie zgłoszenia oraz dalsze pytania należy kierować pod adres wczesniak@wczesniak.pl bądź listownie na adres Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom z podaniem referencji “Mentor” w tytule listu.

Prosimy zapoznać się z ograniczeniami odpowiedzialności prawnej Fundacji, opisanymi w rozdziale Zastrzeżenia prawne.

Scroll to Top