Placówki zdrowia

Home / Dla rodziców / Placówki zdrowia
Placówki zdrowia

Instytut Matki i Dziecka. Profesjonalizm i troska, “Chicco News”, nr 2 (10) czerwiec 2003 r.

Artykuł “Instytut Matki i Dziecka. Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka”. Dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej 2004 r.

http://www.informed.com.pl – Dolnośląski Informator Medyczny.

 

Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Terebelska 57/65
21-500 Biała Podlaska
Centrala: tel. 83 342 84 6
Oddział Neonatologiczny, tel. 83 342 84 97 Ordynator Riad Haidar

 

Białystok

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Telefony: (85) 746 83 38, (85) 746 84 98
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marek Szczepański

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Centrala ? tel. 85 74 88 100
Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią , Budynek przy ul. Warszawskiej 15, 15-062 Białystok
Centrala (ul. Warszawska) ? tel. 85 74 88 700
Ordynator: dr Danuta Cynkier ? tel. 85 74 88 808
Pokój lekarski  – tel. 85 74 88 704
Pielęgniarka oddziałowa ? tel. 85 74 88 741
Dyżurka pielęgniarek ? tel. 85 74 88 758, 85 74 88 736

Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białęj

Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
Centrala: Tel. 83 342 84 66 33 810 20 00, 33 810 01 43, 33 810 01 45
http://www.hospital.com.pl/

 

Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. centrala 52 370 94 00 
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii
Ordynator dr n. med. Jarosław Szułczyński, tel. 52 370 94 60
Poradnia dla Noworodków i Wcześniaków
tel. 52 370 92 81, czynna od pon. do pt. w godz. 13.00-14.00
www.szpital.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-165 Bydgoszcz, tel. centrala 52 365 57 99 
Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka
Ordynator dr n. med. Piotr Korbal, tel. 52 365 52 62
www.biziel.pl

 


Bytom

Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. S. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. centrala 32 786 14 00
Oddział Noworodków 
Blok 3, Ordynator lek. med. Maria Cisowska-Nierada, tel. 32 786 14 86
Blok 5, prowadząca oddział p.o. dr n. med. Helena Sławska, tel. 32 786 15 59
http://www.szpital2.bytom.pl/

 

Ciechanów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
ul. Powstańców Wlkp. 24, 06-400 Ciechanów, tel. centrala 23 672 32 71
Oddział Neonatologiczny 
Ordynator lek. Wanda Jaroszewska-Balicka, tel. 23 673 02 47
www.szpitalciechanow.com.pl

 

Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, tel. centrala 34 367 30 00

Oddział Noworodków i Wcześniaków – ordynator   lek. Małgorzata Aramowicz
Ordynator: 34 367 3450

Pokój lekarzy: 34 367 3564
www.szpitalparkitka.com.pl

 

 

Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, tel. centrala 55 234 41 11
Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
Ordynator lek. Barbara Chomik
Oddział Noworodka, tel. 55 239 59 52
Oddział Patologii Noworodków, tel. 55 239 58 56
Oddział Intensywnej Terapii Noworodków, tel. 55 239 58 56
www.szpital.elblag.pl

 

Gdańsk

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi, w tym Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych oraz Specjalistyczny ośrodek rehabilitacji dziennej
ul. Tysiąclecia 13a, 80-351 Gdańsk, tel. 58 553 41 36

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. 58 349 22 22

Klinika Neonatologii
ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk, tel. 58 349 34 28 lub 58 341 80 03, III piętro budynku nr 15
P.o. kierownika dr Iwona Domżalska-Popadiuk 
http://www.uck.gda.pl/

 

Gorzów Wielkopolski

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 12 00 Oddział Noworodkowy z pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem Ordynator lek. med. Hanna Chrystyniak,

Ordynator: 95 733 14 01

Pielęgniarka oddziałowa: 95 733 14 07

Dyżurka lekarska:  95 733 14 17

Sekretariat: 95 733 14 07

www.szpital.gorzow.pl

 

Kalisz

Wojewódzki Szpital Matki i Dziecka im. Przemysława II ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz, tel. centrala 62 757 90 00 Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodków Ordynator lek. Aleksandra Płońska-Kiszewska, tel. 62 757 91 39(44)

www.szpital.kalisz.pl

Katowice

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiej Akademii Medycznej ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. centrala 32 789 40 00 Oddział Neonatologii Ordynator dr hab. n. med. Małgorzata Baumert, tel. 32 789 44 51

www.csk.katowice.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, tel. centrala 32 207 18 00 Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, tel. 32 207 17 80 Ordynator kurator prof. nadzw. ŚAM dr hab. n. med. Ewa Karpel Oddział Intensywnej Terapii Noworodka P.o. ordynatora dr n. med. Klaudiusz Bober Oddział Patologii Noworodka P.o. ordynatora dr n. med. Teresa Owsianka-Podleśny Poradnia Patologii Noworodka, Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych lek. med. Elżbieta Kortyczko, tel. do sekretariatu kliniki 32 207 17 80

 

 

Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, tel. 41 367 12 00-22, 41 367 13 11 Oddział Noworodków i Wcześniaków Ordynator lek. med. Anna Katula-Kowalska, tel. 41 367 12 12-16, 41 367 14 70

http://wszzkielce.pl//

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego ul. Langiewicza 2, 25-381 Kielce, tel. centrala 41 361 55 25 Oddział Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka Ordynator lek. med. Grzegorz Tokarski, pawilon E, tel. 41 361 55 25 wew. 284 lub 320

www.chok.kielce.pl

Koszalin

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, tel. centrala 94 348 84 00 Oddział Noworodków i Patologii Wcześniaków Ordynator lek. med. Anna Kozłowicz-Zientała, tel. 94 348 82 73

www.swk.med.pl

 


Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265 30-663 Kraków Tel. 12 658 20 11 (centrala szpitala) Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Kierownik Kliniki Chorób Dzieci – prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk, tel. centrala 12 658 20 11, sekretariat – 1330, oddział – 1612, 1690, dyżurka – 1503.
www.szpitalzdrowia.pl/

Szpital im. R. Czerwiakowskiego
ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, tel. centrala 12 634 22 22
Oddział Noworodkowy
Ordynator dr Krystyna Choroniewska, tel. 12 634 48 78
www.siemiradzki.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
ul. Prądnicka 35/37, 31-202 Kraków, tel. centrala 12 416 22 66 lub 633 01 00
Oddział Noworodków i Wcześniaków z oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej
Ordynator lek. med. Halina Walicka, tel. 12 416 22 66 lub 633 01 00 wew. 385, 485
Intensywna Terapia, tel. 12 416 22 66 lub 633 01 00 wew. 425
www.narutowicz.krakow.pl

Szpital Uniwersytecki
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, tel. centrala 12 424 70 00
Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, ul. Kopernika 23 
Ordynator prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, tel. 12 424 85 55
www.su.krakow.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00,
Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, Ordynatror: Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
Rejestracja: 12 424 85 62
Sekretariat: 12 424-85-55, 12 424-85-87
Oddział Wcześniactwa: 12 424-85-58
Oddział Intensywnego Nadzoru Noworodka: 12 424-85-59
http://www.su.krakow.pl/o-k-kliniki-neonatologii-krakow

Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, tel. centrala (076) 721 10 00 Oddział Neonatologiczny z pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci, tel. 76 721 14 90, 93-98 Ordynator dr n. med. Wojciech Kowalik, tel. 76 721 14 91 Poradnia neonatologiczna, tel. 76 721 14 94, 76 721 15 90

www.szpital.legnica.pl

Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, tel. punkt informacyjny (065) 525 31 95 Oddział Noworodkowy Ordynator lek. n. med. Karol Grześkowiak, tel. (065) 525 33 60 lub 62 Poradnia Neonatologiczna, tel. (065) 525 31 22

www.wsz.leszno.pl

 

 

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. sekretariat 81 532 39 35, 81 532 50 43
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddział Intensywmej patologii Noworodka, tel. 81 532 66 12, 81 534 97 76
Kierownik kliniki prof. dr hab. Anna Kawśniewska
spsk1.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, skr. pocz. 270, tel. centrala 81 724 42 26-27, 81 724 45 00
Klinika Neonatologii
Ordynator dr Irena Kawa, tel. 81 724 47 75-76
www.spsk4.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin, tel. sekretariat 81 740 20 39
Oddział Noworodków i Wcześniaków, ul. Lubartowska 81 
Ordynator lek. med. Maria Migielska-Wołyniec, tel. 81 740 42 40
www.spszw.lublin.pl

 


Łódź

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 94-029, tel. centrala 42 271 10 00 (20 00)
Klinika Neonatologii 
Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej, tel. 42 271 10 64, 42 271 21 44
Ordynator prof. n. med. Janusz Gadzinowski, tel. 42 271 14 04
www.iczmp.edu.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza
ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź, tel. centrala 42 686 59 68 
Oddział Patologii Noworodka 
Ordynator dr n. med. Paweł Krajewski, tel. 42 6804797
www.madurowicz.pl


Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, tel. centrala 18 443 88 77
Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią, tel. 18 442 57 24-25
Ordynator lek. med. Irena Gawrońska
www.szpitalnowysacz.pl

 


Opole

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci

dr n. med. Wojciech Walas
anestezjolog, pediatra, specjalista neonatologii

Telefony:

Ordynator: 77 4520730

Pokój lekarzy: 77 4520732

Sekretariat: 77-4520734

Oddziałowa: 77-4520735

http://www.wcm.opole.pl/

 


Płock

Szpital Miejski św. Trójcy
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, tel. 24 262 32 32
Oddział Neonatologiczny (noworodkowy) 
Ordynator dr Mieczysław Bąkowski, tel. 24 364 51 86

Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, tel. centrala 24 364 62 54 (56)
Oddział Neonatologiczny, tel. 24 364 61 73 lub 24 364 63 67
Ordynator Hanna Kajdas-Duda 
Poradnia Neonatologiczna, tel. 24 364 62 78 (80)
www.wszplock.pl

 

Poznań

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 841 92 24, 61 841 92 73 
Neonatologia, oddział ciągłej opieki noworodka, tel. 61 841 92 32
Neonatologia, oddział intensywnej opieki noworodka, tel. 61 841 92 42
Neonatologia, dyżurka lekarzy, tel. 61 841 92 41
Ordynatorzy prof. Janusz Gadzinowski oraz prof. Jerzy Szczapa
www.gpsk.am.poznan.plhttp://www.neonatologia.ump.edu.pl/

Klinika św. Rodziny, Szpital Ginekologiczno-Położniczy
ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań, tel. 61 866 23 24, 61 866 50 12
Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
Ordynator Anna Kunze-Bielecka

Szpital Wojewódzki
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, tel. 61 821 22 00
Oddział Noworodkowy z pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej Ordynator dr n. med. Tomasz Sioda, tel. 61 821 24 12

 

 

Radom

Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, tel. 48 361 51 42 
Oddział Noworodków i Wcześniaków z pododdziałem Patologii Noworodka,
ul. Narutowicza 20, tel. 48 361 52 53, 48 361 53 34
Ordynator lek. med. Alina Wojaczyńska-Kalińska, tel. 48 361 53 90
Wcześniaki, tel. 48 361 52 65, 48 361 52 37
Poradnia Patologii Noworodka, tel. 48 361 53 46 
www.szpital.radom.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, tel. centrala 48 361 30 00, 48 361 39 00
Oddział Neonatologii, tel. 48 361 32 88, 48 361 49 75, 48 361 33 07-08
Ordynator lek. med. Urszula Musielak-Telżyńska, tel. 48 361 32 88
www.wss.com.pl

 

 

Ruda Śląska

NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Oddział Neonatologiczny
41-703 Ruda Śląska ul. Wincentego Lipa 2
tel. 323440733
Ordynator Prof. dr hab.med. Janusz Świetliński

 

 

Rybnik

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, tel. centrala 32 429 10 00
Oddział Noworodków i Wcześniaków 
Ordynator dr n. med. Anna Świerczek, tel. 32 429 14 00-02 (22)
www.szpital.rybnik.pl

 


Rzeszów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
Oddział Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną, tel. 17 866 63 41-43
Ordynator lek. med. Ewa Pszeniczna
www.szpital.rzeszow.pl

 

Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
ul. G. Zapolskiej 3 41-218 Sosnowiec
Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka Ordynator: lek. med. Leszek Strój
tel. centrala: 32 720 77 00, 32 263 00 58
www.centrum-pediatrii.com.pl

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Oddział Patologii Noworodka 91 466 13 66
kierownik dr hab. n. med. Jacek Rudnicki tel. 91 466 13 67
Poradnia Noworodków i Wcześniaków oraz Poradnia Patologii Noworodka, tel. 91 466 13 71
http://www.spsk2-szczecin.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Zdroje”
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
centrala szpitala: 91 88 06 250
Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii
Ordynator: dr n. med. Jacek Patalan ? specjalista neonatolog
gabinet lekarski OITN: 91 88 06 545, 328
gabinet lekarski Patologia: 91 88 06 553, 514
dyżurka pielęgniarek: 91 88 06 557
ordynator: 91 88 06 312

Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń, tel. 56 610 11 00, 56 610 12 00
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej 
Ordynator dr Hanna Dąbrowska, tel. 56 610 11 70
Pielęgniarka Oddziałowa, tel. 56 610 11 75
www.szpital-bielany.torun.pl

 


Tychy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. J. Gasińskiego
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, tel. 32 325 41 00, 32 325 43 97-99
Oddział Neonatologiczny, tel. 32 325 42 30-31 (78) 
Ordynator dr n. med. Monika Mikulska, tel. 32 325 42 29
http://www.wzoznr1tychy.pl/


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a , 51-124 Wrocław, tel. 71 327 01 00
Oddział Neonatologiczny

Ordynator dr n. med. Małgorzata Rudnicka, tel. 71 32 70 355
www.wssk.wroc.pl

Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10, 58-310 Wałbrzych, tel. centrala 74 887 71 01 (83)
Oddział Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, tel. 74 887 71 20-21 (23)
Ordynator lek. med. Mariusz Bielawny
www.szpital.walbrzych.pl

 

Warszawa

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej
pl. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, tel. centrala 22 502 14 30 
Oddział Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka, tel. 22 502 12 02, 22 502 14 29
Ordynator dr Bożena Kociszewska-Najman, tel. 22 502 16 23
www.starynkiewicza.pl

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, tel. centrala 22 327 70 00-01
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
Kierownik prof. dr hab. med. Ewa Helwich, tel. 22 327 74 06, 22 327 72 63
www.imid.med.pl

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel. centrala 22 851 70 00
Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
Kierownik doc. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, tel. 22 815 17 83
Klinika Niemowlęca
Kierownik prof. dr hab. n. med. Bogumiła Milewska-Bobula, tel. 22 815 74 64
Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii 
Kierownik dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka, tel. 22 815 16 14, 22 815 25 74, 22 815 28 67
www.czd.pl

http://www.szczepienia.czd.pl/index.php
http://www.immunologia.czd.pl/index.php

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, tel. centrala 22 596 61 00
Klinika Neonatologii 
Ordynator prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Kornacka, tel. 22 596 61 50
www.szpitalkarowa.pl

Szpital Specjalistyczny św. Zofii
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, tel. (022) 536 93 00
Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka, tel. (022) 536 93 62, (022) 536 94 62
Zastępca dyrektora, główny konsultant ds. neonatologii dr Jolanta Baszczeska
www.szpitalzelazna.pl

 

Wrocław

Akademicki Szpital Kliniczny
ul. Dyrekcyjna 5/7, 50-417 Wrocław, tel. 71 320 07 18
Klinika Neonatologii, tel. 71 320 07 18
Kierownik dr n. med. Małgorzata Czyżewska

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, tel. centrala 71 342 86 31 do 39
Oddział Neonatologii 
Ordynator Danuta Wachnik, tel. 71 342 86 31 wew. 231, 354 lub 369
Poradnia neonatologiczna czynna od pon. do śr. w godz. 10.00-12.00, czw. 17.00-19.30, pt 10.00-12.00
www.falkiewicza.internetdsl.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a , 51-124 Wrocław, tel. 71 327 01 00
Oddział Noworodków i Wcześniaków
Ordynator dr n. med. Małgorzata Rudnicka, tel. 71 327 03 54-55
www.wssk.wroc.pl

Wojewódzka Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, tel. 71 774 77 00 (20), (071)

 

 

Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Ordynator dr n. med. Magdalena Świrkowicz 68 329 64 24
Dyżurka Lekarska 68 329 64 25
Dyżurka Pielęgniarska 68 329 64 27
Intensywna Terapia Noworodka 68 329 64 28
Dyżurka Pielęgniarska Patologii Noworodka 68 329 64 29
Pielęgniarka Oddziałowa 68 329 64 26