Placówki zdrowia

Instytut Matki i Dziecka. Profesjonalizm i troska, “Chicco News”, nr 2 (10) czerwiec 2003 r.

Artykuł “Instytut Matki i Dziecka. Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka”. Dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej 2004 r.

http://www.informed.com.pl – Dolnośląski Informator Medyczny.

 

Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
Centrala: tel. 83 414 71 00
Oddział Neonatologiczny, tel. 83 414 72 92 Ordynator Joanna Sobczak

Białystok

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. M. C. Skłodowskiej 24 a
Telefony: (85) 746 83 38, (85) 746 84 98
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marek Szczepański

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Centrala: tel. 85 74 88 100
Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią , Budynek przy ul. Warszawskiej 15, 15-062 Białystok
Centrala (ul. Warszawska): tel. 85 74 88 700
Ordynator: dr Danuta Cynkier: tel. 85 74 88 808
Pokój lekarski: tel. 85 74 88 704
Pielęgniarka oddziałowa: tel. 85 74 88 741
Dyżurka pielęgniarek: tel. 85 74 88 758, 85 74 88 736

Bielsko-Biała
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białęj
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
Rejestracja: 33 810 20 38
Poradnia: 33 810 25 08
http://www.hospital.com.pl/

Bydgoszcz
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii
Sekretariat, tel. 52 370 92 13
Koordynator dr n. med. Jarosław Szułczyński, tel. 52 370 92 80
Poradnia dla Noworodków i Wcześniaków
tel. 52 37 09 285.
www.szpital.bydgoszcz.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. centrala 52 365 57 99
Klinika Neonatologii
Lekarz Kierujący Kliniką: dr n. med. Piotr Korbal, tel. 52 365 55 68
www.biziel.umk.pl

Bytom
Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. S. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. centrala 32 786 14 00
Oddział Noworodków
Blok 3, Pielęgniarka Koordynująca: Sylwia Boniecka, tel. 32 786 14 87
Blok 5a, Ordynator oddziału: dr n. med. Helena Sławska, tel. 32 786 16 76
www.szpital2.bytom.pl/

Ciechanów
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
ul. Powstańców Wlkp. 2, 06-400 Ciechanów
Oddział Neonatologiczny, II stopień referencyjności, rooming-in
Sekretariat oddziału: tel. 23 673 04 08
Koordynator oddziału: lek. Anna Gumkowska, tel. 23 673 02 83
www.szpitalciechanow.com.pl

Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa, tel. centrala 34 367 30 00
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik oddziału: 34 367 34 50
Gabinet lekarski: 34 367 33 98
www.szpitalparkitka.com.pl

Elbląg
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, tel. centrala 55 234 41 11
Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Koordynator oddziału: lek. Barbara Chomik
Oddział Noworodków, tel. 55 239 59 52
Oddział Patologii Noworodków, tel. 55 239 58 56
Oddział Intensywnej Terapii Noworodków, tel. 55 239 58 56
www.szpital.elblag.pl

Gdańsk
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju-Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, tel. 58 553 41 36
www.psoni.gda.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. rejestracja: 58 727 05 05, tel. centrala 58 349 20 00

Klinika Neonatologii-Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. 58 584 41 40
Lekarz kierujący kliniką: dr Iwona Domżalska-Popadiuk
www.uck.gda.pl/

Gorzów Wielkopolski
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. centrala: 95 733 12 00
Oddział Noworodkowy z pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
Ordynator: lek. med. Marzena Gendera-Dudziak
tel. ordynator: 95 733 14 01
tel. pielęgniarka koordynująca: 95 733 14 59
tel. sekretariat: 95 733 14 08
www.szpital.gorzow.pl

Kalisz
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – Szpital im. Przemysława II,
ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz, tel. centrala 62 765 12 51
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodków
Kierownik oddziału: lek. Aleksandra Płońska-Kiszewska, tel. 62 757 91 48
www.szpital.kalisz.pl

Katowice
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. centrala 32 789 40 00
Oddział Neonatologii
p.o. Ordynatora: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baumert
tel. sekretariat: 32 789 44 51
www.uck.katowice.pl

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, tel. centrala 32 207 18 00
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik Oddziału: dr hab. n.med. prof. SUM Iwona Maruniak-Chudek
tel. sekretariat: 32 207 17 52
Poradnia Patologii Noworodka, tel. 32 207 17 92
www.gczd.katowice.pl

Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, tel. centrala 41 367 13 01
Klinika Neonatologii
odcinek „K”, Kierownik odcinka: lek. med. Grażyna Pazera
odcinek „P”, Kierownik odcinka lek. med. Grzegorz Tokarski

Koszalin

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, tel. centrala 94 34 88 400,
Oddział Neonatologiczny
Koordynator oddziału: lek. med. Janina Sobieraj, tel. 94 348 82 73
www.swk.med.pl

Kraków
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. centrala 12 658 20 11
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, tel. 12 658 20 11 wew. 1690, 1612, 1192
Kierownik oddziału: prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta
tel. sekretariat: 12 658 20 11 wew. 17 00
www.szpitalzdrowia.pl/

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. R. Czerwiakowskiego
ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, tel. centrala 12 634 22 22, tel. sekretariat 12 634 48 78
Oddział Noworodkowy
www.siemiradzki.com.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
ul. Prądnicka 35/37, 31-202 Kraków, tel. centrala 12 416 22 66
Oddział Noworodków i Wcześniaków z oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej
Kierownik oddziału: lek. med. Halina Młodzińska-Walicka, tel. 12 257 83 85
Dyżurka lekarska: 12 257 84 85
tel. sekretariat: 12 257 83 84
Intensywna Terapia, tel. 12 257 84 25
www.narutowicz.krakow.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, tel. centrala 12 424 70 00,
Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, tel. 12 424 85 55, 12 424 85 87
p.o. Kierownika Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Rejestracja: 12 424 85 62
Sekretariat: 12 424 85 55, 12 424 85 87
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka „A”, tel. 12 424 85 58
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka „B”, tel. 12 424 85 59
Oddział Patologii Noworodka, tel. 12 424 85 38
Poradnia Leczenia Wcześniaków (Neonatologiczna), tel. 12 424 85 62
www.su.krakow.pl

Centrum Medyczne Ujastek
ul. Ujastek 3, Kraków
Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią i Patologią Noworodka
Kierownik: dr n med. Beata Rzepacka-Węglarz
Telefony: tel.: (12) 68 33 947
Dyżurka lekarska: (12) 68 33 929
https://ujastek.grupaneomedic.pl/page/57-o_oddziale

Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica,
tel. centrala 76 721 10 00
Oddział Neonatologiczny z pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci, tel. 76 721 14 90, 93-98
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Wojciech Kowalik, pediatra, neonatolog, kardiolog dziecięcy, tel. 76 721 14 91
Poradnia Neonatologiczna, tel. 76 721 14 95
www.szpital.legnica.pl

Leszno

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, tel. 65 525 31 95
Oddział Neonatologiczny
Kierownik oddziału: dr n. med. Iwona Czarnecka-Jackowiak, tel. 65 525 33 62
Poradnia Neonatologiczna, tel. 65 525 31 27
www.wsz.leszno.pl

Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. centrala: 81 532 50 41, sekretariat 81 534 97 76
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddział Noworodków tel. 81 532 66 12
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Kierownik-oddział noworodków tel. 81 525 30 34
www.spsk1.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel. centrala 81 724 42 26, tel. sekretariat oddziału: 81 724 47 75.
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Eulalia Majewska
www.spsk4.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9, 20-400 Lublin, tel. centrala 81 740 20 39
Oddział Noworodków i Wcześniaków, ul. Lubartowska 81
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Grażyna Pyszycka-Tymoszuk, tel. 81 740 42 40
www.janbozy.lublin.pl

Łódź
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338, Łódź, tel. centrala 42 271 10 00
Klinika Neonatologii
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. profesor nadzw. Ewa Gulczyńska
tel. sekretariat: 42 271 10 41
Poradnia Patologii Noworodka, tel. 42 271 12 50
www.iczmp.edu.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza

ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź, tel. centrala 42 680 47 22
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik oddziału: dr n. med. Marcin Kęsiak
Tel. sekretariat: 42 680 47 71
www.szpitale.lodzkie.pl

Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, tel. centrala 18 443 88 77
Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią
Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Andrzej Kubik, tel. 18 44 25 851
www.szpitalnowysacz.pl

Opole

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Kierownik oddziału: dr n. med. Wojciech Walas, anestezjolog, pediatra, specjalista neonatologii
Telefony:
Ordynator: 77 452 07 30
Pokój lekarzy: 77 452 07 32
Sekretariat: 77 452 07 34
Oddziałowa: 77 452 07 35
www.usk.opole.pl/

Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kierownik oddziału: Elżbieta Chojnacka
Telefony:
Kierownik tel. (41) 247-80-00 w. 320
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (41) 247-80-00 w. 327
Pokój Lekarski tel. (41) 247-80-00 w. 321
Dyżurka Pielęgniarek tel. (41) 247-80-00 w.3 23

Płock

Szpital Miejski św. Trójcy
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, tel. centrala 24 364 51 00
Oddział Neonatologiczny
Ordynator: dr n. med. Izabela Krukiewicz-Ruta
tel. sekretariat: 24 364 51 81
www.szpitalplock.pl/

Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, tel. centrala 24 364 63 22
Oddział Neonatologiczny
Ordynator: Hanna Kajdas-Duda, tel. 24 364 61 73
tel. sekretariat: 24 364 63 92
Poradnia Neonatologiczna, tel. 24 364 51 66, 24 364 51 76
www.wszplock.pl

Poznań

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. centrala 61 841 92 24
Oddział Neonatologiczny
Lekarz kierujący oddziałem: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Neonatologia, oddział ciągłej opieki noworodka, tel. 61 841 92 32
Neonatologia, oddział intensywnej opieki noworodka, tel. 61 841 92 42
Neonatologia, dyżurka lekarzy, tel. 61 841 92 41
Poradnia Neonatologiczna tel. 661 365 160
www.gpsk.am.poznan.pl

Szpital św. Rodziny, Szpital Ginekologiczno-Położniczy
ul. Jarochowskiego 18, 60-238 Poznań, tel. centrala 61 866 50 12
Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
Kierownik oddziału: Anna Kunze-Bielecka, tel. 61 838 71 44
www.szoz.pl/

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, tel. 61 821 22 00
Oddział Noworodkowy z pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej
Kierownik Oddziału: dr n. med. Anna Jaworska, tel. 61 821 24 87
www.lutycka.pl/

Radom

Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego
ul. Lekarska 4, 26-610 Radom, tel. centrala 48 361 51 00
Oddział Neonatologiczny
Kierownik oddziału: lek. Magdalena Kantor-Firlej, tel. 48 361-53-90
Poradnia Patologii Noworodka, tel. 48 361-53-46
www.szpital.radom.pl

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, tel. centrala 48 361 30 00
Oddział Neonatologii
Kierownik Oddziału: dr n. med. Alicja Powoniak- specjalista pediatrii i neonatologii, tel. 48 361 49 74
Poradnia Patologii Noworodka i Wcześniaków, tel. 48 3613773 / 48 3613600
www.wss.com.pl

Ruda Śląska

NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
41-703 Ruda Śląska ul. Wincentego Lipa 2, tel. centrala 32 344 07 24, 32 344-07-23
Oddział Neonatologiczny
Ordynator oddziału: prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
tel. sekretariat: 32 779 59 06
tel. do dyżurki lekarskiej: 32 779 59 25
Poradnia Neonatologiczna: 32 344 07 91
www.szpitalruda.pl/

Rybnik

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, tel. centrala 32 429 12 51
Oddział Noworodków i Wcześniaków, tel. 32 429 14 05
Poradnia Neonatologiczna 32 429 11 87
www.szpital.rybnik.pl

Rzeszów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel. centrala 17 861 14 21 do 27
Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną, tel. 17 866 63 41
Kierownik oddziału: dr n. med. Małgorzata Stefańska
www.szpital.rzeszow.pl

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
Oddział Neonatologii
ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów
Lekarz kierujący oddziałem
lek. Andrzej Zawora
Sekretariat medyczny
pon.- pt.: 8:00 – 15:00
17 773 57 69
https://www.pro-familia.pl/pl/27-oddzialy/405-oddzial-neonatologii.html

Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, tel. centrala 32 720 77 00
Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka Ordynator: lek. med. Leszek Strój
tel. centrala: 32 720 77 00, wew. 305
www.centrum-pediatrii.com.pl

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. centrala 91 466 10 00
Klinika Patologii Noworodka
Lekarz kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. PUM, tel. 91 466 13 75
tel. sekretariat: tel. 91 466 11 15
Poradnia Patologii Noworodka, tel. 91 466 13 71, 91 466 13 69
http://www.spsk2-szczecin.pl

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, tel. centrala 91 880 62 00 lub, 62 880 62 50
Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii,
Lekarz kierujący odziałem: dr n. med. Jacek Patalan, specjalista neonatolog, tel. 91 880 63 12
tel. sekretariat: 91 880 63 19
tel. gabinet lekarski: 91 880 63 70
tel. dyżurka pielęgniarek: 91 880 63 21
Poradnia Neonatologiczna, tel. 91 880 6319, 91 880 6370, 91 880 6369
www.szpital-zdroje.pl

Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń, tel. centrala: 56 610 11 00
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej
Koordynator: Ewa Chodakowska, tel. 56 679 3170
Pielęgniarka koordynująca, tel. 56 679 31 75
www.wszz.torun.pl

Tychy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, tel. centrala 32 325 51 00
Oddział Neonatologiczny
Kierownik oddziału: dr n. med. Jarosław Groszko
tel. sekretariat: 32 325 53 36
tel. dyżurka lekarska: 32 325 52 31
www.szpitalmegrez.pl

Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych, tel. centrala 74 887 71 01
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, tel. 74 887 71 20-21 (23)
Lekarz kierujący oddziałem: lek. Mariusz Bielawny
tel. sekretariat: 74 887 71 21
tel. dyżurka lekarska: 74 887 71 20
Poradnia Neonatologiczna: 74 887 71 55
www.szpital.walbrzych.pl

Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
pl. Starynkiewicza 1, 02-015 Warszawa, tel. centrala 22 583 03 60
Oddział Neonatologii, Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Kierownik oddziału: dr n. med. Paweł Krajewski, specjalista neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii
Pokój Lekarski tel. 22 583 03 40
Poradnia Neonatologiczna: tel. 22 583 03 43
www.uczkin.pl

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, tel. centrala 22 327 70 50
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
p. o. Kierownika kliniki: dr hab. n.med. Prof. IMiD Magdalena Rutkowska, tel. 22 327 74 06 Sekretariat: 22 327 74 06
Oddział Neonatologiczny: lekarz dyżurny 22 327 70 13
Oddział Intensywnej Terapii: pokój lekarski 22 327 72 63, 22 327 72 64
Poradnia Neonatologiczna: 22 327 71 87
www.imid.med.pl

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel. centrala 22 851 10 00
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik Kliniki: prof. instytutu dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld
Lekarz dyżurny:
Patologia Noworodka I p., tel. 22 815 71 31
Patologia Noworodka II p tel. 22 815 77 32
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, tel. 22 815 77 67
www.czd.pl

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, tel. centrala 22 596 61 00
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Renata Bokiniec
tel. sekretariat: 22 596 61 55
www.szpitalkarowa.pl

Centrum Medyczne Żelazna- Szpital Specjalistyczny św. Zofii
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, tel. centrala 22 255 98 00
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Ordynator Neonatologii dr n. med. Ewa Adamska
www.szpitalzelazna.pl

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Oddział Neonatologii,
ul. Madalińskiego 25, Warszawa
Lekarz kierujący oddziałem: dr n med. Beata Pawlus
Telefony:
Sekretariat: 22 45 02 293
Pielęgniarka oddziałowa: 22 45 02 287
https://szpitalmadalinskiego.pl/pl/szpital/oddzial-neonatologii

Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. centrala 71 733 11 10
Klinika Neonatologii, tel. 71 320 07 18
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Królak-Olejnik
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, tel. 71 733 15 27
Oddział Patologii Noworodka, tel. 71 733 15 30
Poradnia Neonatologiczna: 71 733 16 00
www.usk.wroc.pl

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, tel. centrala 71 377 41 00
Oddział Neonatologii
Kierownik oddziału: dr n. med. Danuta Wachnik
Dyżurka lekarska: tel. 71 377 41 95
Poradnia Neonatologiczna: tel. 71 37 74 189 do godz.14.00, tel. 71 37 74 177 po godz.14.00
www. falkiewicza.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. centrala: (71) 327 01 00
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Grażyna Ohia, tel. 71 327 03 55
Poradnia Patologii Noworodka (Neonatologiczna): tel. 71 327 05 64
www.wssk.wroc.pl

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Opieki Zdrowotnej- Centrum Medyczne Dobrzyńska
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, tel. 71 774 77 00, rejestracja: 71 774 77 04/05
www.dobrzynska.wroc.pl

Zamość

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Oddział Neonatologii, parter, blok A
Ordynator Oddziału: lek. med. Hanna Orjanik
Telefony:
personel medyczny: (84) 677 33 61
sekretariat: (84) 677 33 75

Zielona Góra
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, tel. centrala 68 329 62 00
Kliniczny Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Oddział Neonatologii tel. 68 329 64 24
Kierownik oddziału Neonatologii, tel. 68 329 64 25
Dyżurka Lekarska: 68 329 64 25
Dyżurka Pielęgniarska: 68 329 64 27
Pododdział Patologii Noworodka: 68 329 64 29
Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka: 68 329 64 28
Poradnia Neonatologiczna: 68 329 62 00
www.szpital.zgora.pl

Scroll to Top