Nasze projekty

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

0 SUBKONTA NASZYCH PODOPIECZNYCH
0 WYSŁANYCH NIEZBĘDNIKÓW RODZICA WCZEŚNIAKA
0 HISTORII WCZEŚNIAKÓW NA STRONIE
0 LAT POMOCY RODZINOM WCZEŚNIAKÓW