Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”30″ data_padding_top=”30″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”o3i2ycvevs”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”zbzlus7b4″][cmsmasters_heading shortcode_id=”tx9t5g2r4e” type=”h3″ font_size=”14″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#3eb8d7″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom[/cmsmasters_heading][cmsmasters_heading shortcode_id=”tru50dd76h” type=”h1″ font_size=”24″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#232323″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”oan88ixxxa” data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”1y4g0b1wca” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″][cmsmasters_text shortcode_id=”adwb3ylcp8″ animation_delay=”0″]

Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

Mając zaszczyt niesienia pomocy ponad 150 rodzinom, które podpisały z Fundacją Wcześniak umowę o prowadzenie subkonta na rzecz przedwcześnie urodzonego dziecka, podjęliśmy wątpliwość w zakresie konsekwencji podatkowych oraz obowiązków dokumentacyjnych ciążących na rodzicach oraz Fundacji jako stronach takiej umowy. Korzystając z prawa przewidzianego w Ordynacji podatkowej, zarówno Fundacja, jak i zaprzyjaźniona rodzina, która dopiero zamierzała podpisać umowę o udostępnienie subkonta, zwróciła się do Dyrektorów Izb Skarbowych odpowiednio w Warszawie – Fundacja oraz w Katowicach – rodzice o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dotyczących podatków od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od Fundacji.

Zastrzegając, iż niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej, pragniemy przybliżyć Państwu stanowisko Ministra Finansów w analizowanym aspekcie.

Ze strony rodziców wnioskodawcą była matka wcześniaka, planująca zawarcie umowy o udostępnienie subkonta, w ramach której Fundacja zobowiązuje się między innymi do udostępniania subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, którego przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dzieci przez darczyńców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazują do 1% podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego oraz darowizny. Wypłata środków z subkonta następuje po przedstawieniu wniosku o refundację wraz z fakturami lub rachunkami dokumentującymi poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami.

Wątpliwości natury podatkowej dotyczyły zagadnienia, czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też można ją zakwalifikować jako przychód z tak zwanych innych źródeł (art. 20 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa”) wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy.

Minister Finansów w Interpretacji Indywidualnej z dnia 13 lutego 2015 r. nr IBPB II/1/436-353/14/MCZ podzielił stanowisko wnioskodawczyni, iż pomoc finansowa i rzeczowa świadczona przez Fundację nie jest przekazywana na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, ale podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi dla rodziców przychód z „innych źródeł”. Celem świadczenia Fundacji jest udzielenie pomocy socjalnej polegającej na wsparciu w zakresie pozyskiwania i gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację dzieci od dobroczyńców Fundacji. Pomoc ta przejawia się w udostępnieniu rodzicom subkonta, a także prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania przez Fundację darczyńców. W myśl art. 21 ust 1 pkt 79 ustawy wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej, w tym działalność prowadzona przez Fundację Wcześniak, która będąc organizacją pożytku publicznego, posiada zapisaną w swoim statucie (par. 8 pkt 2 statutu) pomoc społeczną w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Podsumowując zatem, świadczenia uzyskiwane przez rodziców posiadających podpisaną z Fundacją umowę o udostępnienie subkonta zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie podlegają opodatkowaniu od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, iż opisana powyżej interpretacja indywidualna zgodnie z obowiązującą Ordynacją podatkową dotyczy stanu prawnego w dniu wydania interpretacji (13 lutego 2015 r.) oraz posiada zastosowanie wyłącznie do konkretnego rodzica, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. Wszyscy z Państwa, którzy będą zainteresowani złożeniem analogicznego wniosku w swojej sprawie, prosimy o kontakt korespondencyjny z panią Dominiką Bielińską z Sekretariatu Działu Zarządzania Subkontami Fundacji Wcześniak pod adresem urszula.zimolag@wczesniak.pl.

Opisana powyżej interpretacja została opisana w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 26 lutego 2015 r. Skan artykułu zamieszczamy poniżej.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed” data_shortcode_id=”v9ghoykeoj”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_shortcode_id=”ixzq0cy8kj”][cmsmasters_image shortcode_id=”s5ab1067fr” align=”center” animation_delay=”0″]14016|http://wczesniak.winner.pl/wp-content/uploads/2019/02/Konsekwencje-podatkowe-dla-beneficjentów-Fundacji.jpg|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”ijg748epl” data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”xr0lcfqyxr” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″][cmsmasters_text shortcode_id=”f9h9fy6swh” animation_delay=”0″]

W analogicznej kwestii o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się też Fundacja, zadając we wniosku pytania o to, czy jest ona płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych tudzież podatku od spadków i darowizn. W Interpretacji Indywidualnej z dnia 27 listopada 2014 r. nr IPPB4/415-658/14-2/JK oraz Interpretacji Indywidualnej z dnia 6 października 2014 r. nr IPPB2/436-490/14-2/AF Minister Finansów podzielił stanowisko Fundacji, iż nie jest ona płatnikiem podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonywanych świadczeń na rzecz rodziców, posiadających z Fundacją podpisaną umowę o udostępnienie subkonta, ani też płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Scroll to Top