Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Zespół

Magdalena Sadecka – Makaruk

Sekretarz Fundacji

porady merytoryczne / media

+48 601 252 866

wczesniak@wczesniak.pl

Urszula Zimoląg

Opiekun beneficjenta

 subkonta / refundacje / dofinansowania

+48 22 121 80 55

urszula.zimolag@wczesniak.pl

refundacje@wczesniak.pl

Magdalena Sienkiewicz

Specjalista ds. administracyjnych

wypożyczalnia / niezbędnik / administracja

+48 22 121 80 55

magdalena.sienkiewicz@wczesniak.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych