Fundacja Wcześniak

Przekaż Fundacji 1% podatku dochodowego

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego, co mogą Państwo sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą, dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT), złożyć wniosek o przekazanie na rachunek Fundacji kwoty nieprzekraczającej 1% obliczonego podatku dochodowego. Złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki formularza PIT za dany rok podatkowy (lub formularza korekty do PIT). W celu przekazania Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom części podatku dochodowego należy w formularzu PIT wskazać numer, pod którym Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. KRS 0000191989, oraz kwotę nieprzekraczającą 1% obliczonego podatku dochodowego, po zaokrągleniu do dziesiątek groszy w dół. W zależności od tego, który formularz PIT podatnik wypełnia wygląda to następująco:

Uprawnienie do zadysponowania 1% podatku dochodowego nie dotyczy płatników podatku od osób prawnych, którzy mogą jednak dokonać na rzecz Fundacji darowizny i dokonać pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o kwotę darowizny Więcej na stronie: zrób darowiznę i odlicz ją od podatku.

Przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego nie stanowi darowizny, podatnik, składając wniosek w PIT, decyduje jedynie, na jaki cel zostanie przeznaczona część podatku dochodowego, który i tak musi odprowadzić na rzecz Skarbu Państwa. Więcej o podstawach prawnych i zasadach przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji możesz przeczytać tutaj.