Jak przekazać 1% podatku na Fundację Wcześniak?

Home / Jak wspierać? / Jak przekazać 1% podatku na Fundację Wcześniak?

Fundacja Wcześniak jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i znajduje się w wykazie dostępnym na stronie www.bip.kprm.gov.pl.

Wniosek o przekazanie 1% podatku składa się wypełniając odpowiednią część zeznań:
? PIT-28
? PIT-36
? PIT-36L
? PIT-37
? PIT-38
? PIT-39
? PIT-CFC
Zawarty w tych formularzach wniosek wypełnia się podając nr KRS ? 0000 19 19 89 oraz kwotę wsparcia nie przekraczającą 1% podatku należnego.

Kwotę wsparcia należy obliczyć samemu, z tym że:
? Nie może przekroczyć wysokości 1% podatku wynikającego z zeznania
? Powinna być zaokrąglona do dziesiątek groszy w dół

Aby przekazać 1% podatku na jednego z naszych podopiecznych w polu ?cel szczegółowy? należy podać imię i nazwisko dziecka (lista subkont).

Wyrażenie zgody na przekazanie danych dla OPP nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt w przypadku nieprecyzyjnego określenia celu szczegółowego.

Terminy składania wniosków:
? PIT-28 za 2017 r. ? do 31.01.2018 lub do 28.02.2018 w przypadku korekty
? PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2017 r. ? do 30.04.2018 lub do 1.06.2018 w przypadku korekty
? PIT-CFC za 2017 r. ? do końca 9. Miesiąca następnego roku podatkowego, korekta miesiąc później
Pamiętaj o uiszczeniu pełnej kwoty podatku należnego, która stanowi podstawę do obliczenia 1% dla organizacji, nie później niż 2 miesiące po złożeniu zeznania podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.