Fundacja Wcześniak

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie został powołany do życia w roku 1948 na wniosek Ministra Zdrowia. Głównym celem utworzenia Instytutu była potrzeba oparcia organizacji ochrony zdrowia matki i dziecka w Polsce na podstawach naukowych.

Organizacja i główne kierunki działania Instytutu Matki i Dziecka (IMiDz) zmieniały się w ciągu 50 lat istnienia w zależności od stanu zdrowia społeczeństwa i najpilniejszych potrzeb zdrowotnych.

Obecnie do głównych zadań statutowych należy – działalność naukowa, lecznicza, dydaktyczna i opiniodawcza, a w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie reprezentowanym przez IMiDz, monitorowanie rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich stanu zdrowia, potrzeb zdrowotnych i zagrożeń, a także przygotowanie raportów dotyczących umieralności matek, umieralności okołoporodowej oraz umieralności niemowląt i dzieci starszych, opracowywanie, wdrażanie i ocena programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, aktywny udział w realizacji Narodowego Programu Zdrowia będącego wyrazem polityki zdrowotnej Państwa, wysoko-specjalistyczna działalność lecznicza i konsultacyjna; wczesne rozpoznawanie łącznie z programami badań przesiewowych, wczesne leczenie i rehabilitacja dzieci wraz z wprowadzaniem do praktyki nowoczesnych, najmniej traumatyzujących form opieki, prowadzenie szkolenia podyplomowego, opracowywanie ekspertyz naukowych, a także opiniowanie przedmiotów użytkowych, zabawek, sprzętu i produktów żywieniowych dla dzieci i niemowląt.

IMiDz prowadzi też badania leków i ich dawkowania u niemowląt, dzieci i kobiet karmiących.

Adres strony internetowej http://www.imid.med.pl

Artykuł „Instytut Matki i Dziecka. Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka” cz. 1, 2, Dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej 2004 r.