Fundacja Wcześniak

Kontakt

Adres 
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71
02-972 Warszawa
Nr KRS: 0000191989
NIP: 123-102-51-53
REGON: 015721363
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom jest wpisana do do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konto do zbiórki