Fundacja wcześniak

Kontakt

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
ul. Sarmacka 12 lok. 2
02-972 Warszawa
Nr KRS: 0000191989
NIP: 123-102-51-53
REGON: 015721363
Konto do zbiórki darowizn:
Nr: 28 1240 6351 1111 0000 4811 2608
IBAN: PL 28 1240 6351 1111 0000 4811 2608
SWIFT: PKOPPLPW PKO SA Oddział w Piasecznie
Konto do zbiórki darowizn na budowę Narodowego Centrum Wcześniaków:
Nr: