Fundacja wcześniak

Podsumowanie 2014. Sprawozdanie z działalności Fundacji Wcześniak

Szanowni Państwo,
wypełniając terminowo ustawowy obowiązek przygotowania, zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2014 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Sprawozdania

Ład korporacyjny Fundacji Wcześniak

W minionym okresie opublikowane zostały ważne dokumenty, które mają bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Fundacji Wcześniak. Są to m.in.: 1) Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób

Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

Mając zaszczyt niesienia pomocy ponad 150 rodzinom, które podpisały z Fundacją Wcześniak umowę o prowadzenie subkonta na rzecz przedwcześnie urodzonego dziecka, podjęliśmy wątpliwość w zakresie konsekwencji podatkowych oraz obowiązków dokumentacyjnych ciążących na rodzicach oraz Fundacji jako stronach takiej umowy. Korzystając z prawa przewidzianego w Ordynacji podatkowej, zarówno Fundacja, jak

Fundacja Wcześniak uhonorowana nagrodą EFCNI Awards 2015

Podczas jedenastego Kongresu EFCNI (Europejskiej organizacji na rzecz opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, www.efcni.eu), który odbył się w Monachium w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r. Fundacja Wcześniak otrzymała jedną z trzech dorocznych przyznawanych przez Radę EFCNI nagród w uznaniu za całokształt działań podejmowanych w latach 2003-2014.

Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 24 listopada 2014 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo

Informacja dotycząca rozliczenia kwot z 1% podatku – stan na dzień 10.11.2014 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystępuje do analizy danych, która, mając na uwadze lata wcześniejsze, nie potrwa krócej niż trzy tygodnie.

Informacja o rozliczeniu 1% podatku za rok 2013

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja), w odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Fundacji drogą telefoniczną i mailową, uprzejmie informuje, iż do dnia dzisiejszego do biura Fundacji nie wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego Piaseczno zawierające informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich

Podsumowanie 2013 – roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,
wypełniając terminowo ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2013 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji „Dokumenty Fundacji” znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem,

Pomóż nam zbudować Narodowe Centrum Wcześniaków. Przeznacz 1% na rzecz Fundacji Wcześniak

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, mogą Państwo przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie skorzystają Państwo z tej możliwości, podatek w pełnej wysokości zostanie przekazany do budżetu Państwa. Poniżej zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie w zeznaniu rocznym Fundacji Wcześniak z podaniem numeru KRS 0000191989 (dane

Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 3 października 2013 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak informuje, iż w dniu 3 października 2013 r. do biura Fundacji wpłynęło pismo  od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 27 września 2013 r., za pośrednictwem którego Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt,